За нас

EESИнженеринг ЕООД
Европeйски Екологични Систeми - 

Пречиствателни Станции и Съоръжения
Цялостно проектиране, монтаж и пуск на пречиствателни станции за отпадни води

Фирмата е наследник на дейността на инж. Митко Костов, който от 1990г. e проектирал и изработил над 35 пречиствателни станции из цялата страна.

- Цялостен монтаж и пуск на съоръжения за Пречиствателни Станции за Отпадни Води /ПСОВ/
- Флотатори, тип BES, производство и монтаж
- Съдове за приготвяне на разтвори за реагенти (коагулант, флокулант, основа)
- Автоматизирани груби решетки, тип BES FR

Референции:

 -  монтаж и пуск на пречиствателно съоръжение за отпадни води към фабрика за пране на перушина гр. Брезово
 -  реконструкция на пречиствателна станция към мандра ,,Млечна Долина" с. Ведраре
 -  реконструкция и разширение на пречиствателна станция към кланица за червени меса ,,Унитемп" с. Войводиново
 -  реконструкция на флотатор към птицекланица ,,Тер-М" гр. Първомай, кв. Дебър
 -  пуск и настройка на флотатор към мандра ,,Шипка 99" , гр. Първомай