ХИМИКАЛИ ЗА ПСОВ

ТЕЧЕН НАТРИЕВ АЛУМИНАТ AS25ОПИМИЗИРАНЕ РАЗХОДА НА КОАГУЛАНТ И ЗАМЯНА НА КОНВЕНЦИОНАЛНА НАТРИЕВА ОСНОВА ПРИ ВОДИ ОБРАБОТВАНИ С ФЛОТАЦИЯ

Химично наименование:                
Молекулна формула: NaAlO2    ;  NO.CAS 11138-49-1

В 1л продукт се съдържат Алуминиев оксид (Al2O3) - 150г/л продукт  и Натриев хидрооксид (NaOH) - 300г/л продукт 

Приложение :
                                     
                                                                       
Предлаганият от нас продукт е химикал, който комбинира коагулиращо действие с pH неутрализиращо действие. Намира широко приложение при третиране на отпадни води чрез процеса флотация. Благодарение на изявеното коагулиращо действие, доказано при отпадъчни води от мандри, месопреработвателни предприятия, хартиена индустрия, металургия, използването на ТЕЧЕН НАТРИЕВ АЛУМИНАТ AS25 вместо конвенционална натриева основа, води до редуциране на дозите  или в редица случаи и до отпадане нуждата от коагулант като: алуминиев сулфат , полиалуминиев оксихлорид и т.н. 

[/userfiles/files/Dairy%20effluent%20treatment%20BG%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.jpg]