Флотатори, производство и монтаж

МИКРОФЛОТАТОР - МОДЕЛ BES FR

Флотацията е процес на прилепване  на твърдата фаза на сузпензията към газови мехурчета и изнасянето й на повърхността при изплаване на мехурчетата.

Флотационното пречистване на отпадни води се състои в тяхното насищане с газови мехурчета и създаване на условия за тяхното освобождаване, при което замърсяващите вещества се отделят в образуващия се пенен слой.

- Микрофлотаторът е изработен изцяло от неръждаема стомана и е окомплектован с ел.табло за управление.
- Обща мощност на съоръжението 1,3 kW.
- Може да бъде разширен с химично стъпало
- Стандартни размери
- Компактна структура
- Висока ефестивност и лесна поддръжка

Като пречиствателен метод се използва  при пречистване на отпадни води от :

- Хранително-вкусовата промишленост
- Винарската и спиртоварната промишленост
- Химическата промишленост
- Кланици
- Градски пречиствателни станции

[/userfiles/files/flotator%20L%20W%20H.jpg]

[/userfiles/files/Flotatori%20website%20tablica%20thin%20lines-page-001%20-%20Golemina%2035cm.jpg]